Fryske tiidwurden begjinnend mei P

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

paadsjoeleuitdiepen van voren
paadsljochtsjeeffenen van een pad
paaiepaaien
pachtsjepachten
paffepaffen
paginearjepagineren
pakjeverwerken van hooi tot pakjes
pakjeslaan u (sjoch slaan)verwerken van hooi tot pakjes
pakkepakken
paktearjesamenspannen
palmjepalmen (omvatten met de hand)
pampevolstoppen met eten
pampeljevoortdurend geneesmiddelen gebruiken
panbakkebakken van dakpannen
panderjekuieren
pandoerepandoeren (kaartspel)
panearjepaneren
pânferbarrepandverbeuren
pangeljekwanselen
pankoekjepannekoek bakken en eten, prutsen
panlizze (sjoch lizze)pannen leggen
pânserjepanseren
panskrobjeschoonmaken van pannen
panstrike (sjoch strike)dichtstrijken van naden tussen dakpannen
pantsjerovepanden roven (spel)
pantsjerôvjepanden roven (spel)
papjepappen
papkjepappen
paradearjeparaderen
parafearjeparaferen
parafrasearjeparafraseren
paralysearjeverlammen
parasaileparasailen
parasitearjeparasiteren
parasjutearjeparachuteren
parasjutespringe u (sjoch springe)parachutespringen
parearjepareren
parfumearjeparfumeren
parkearjeparkeren
parlefinkjeparlevinken (venten op het water), parlevinken, rondslenteren
parodiearjeparodiëren
parsearjeparseren (ontleden)
parsjepersen
partisipearjeparticiperen
partoerjepassen
partsjedelen
partstean u (sjoch stean)bijstaan
pasifisearjepacificeren
pasjepassen
pasjonearjepassioneren
passazjierjepassagieren
passepassen
passearjepasseren, verlijden (bijv. van een akte)
pasteurisearjepasteuriseren
pastisjearjepasticheren (nabootsen)
patintearjepatineren
patrûillearjepatrouilleren
patrûlearjepatrouilleren
patrûljearjepatrouilleren
patrûllearjepatrouilleren
patsjekussen
paujepronken als een pauw
peadzgjewaden
peadzjewaden
pealjegrenzen, palen
pealsitte (sjoch sitte)paal zitten
pearderjevoorttrekken van een schip door een paard
peardzjevoorttrekken van een schip door een paard
peareljeparelen
pearjeparen
pearterjevoorttrekken van een schip door een paard
peartsjevoorttrekken van een schip door een paard
peaskjewaden
peaterjewaden
peatsjewaden
peatskjewaden
peatterjewaden
peazgjewaden
peazjewaden
peddeljepeddelen
pegeljepegelen (peilen)
peieprakken
peilepeilen
peinzgjepeinzen
pelepelen (ontharen)
pellepellen
penetrearjepenetreren
pensjonearjepensioneren
perfeksjonearjeperfectioneren
perforearjeperforeren
periodisearjeperiodiseren
perkhinkeljehinkelen (spel)
perkhinkjehinkelen (spel)
perkolearjepercoleren
permanintsjepermanenten (van haar)
permittearjepermitteren
persiflearjepersifleren
personifiearjepersonificeren
pervertearjeperverteren
pesjanteljedrentelen
pestepesten
petearjekeuvelen, praten
petisjonearjepetitioneren
petsjebaljepetjeballen (spel)
petsjegoaiepetjeballen (spel)
petsjekarbaljepetjeballen (spel)
petsjeroaiepetjeballen (spel)
peuterjepeuteren
peuzeljepeuzelen
pezepezen
pianospyljepianospelen
pibaboartsjekiekeboe spelen
picknickepicknicken
pielebezig zijn
pierefoppen
pierewaaiepierewaaien
piipbaboartsjekiekeboe spelen
piipjefluiten, piepen, prikkelen
piipsmokeroken van een pijp
piipstopjestoppen van een pijp
piizgjedrenzen
piizjedrenzen
pikearjepikeren
pikeljepekel strooien, pekelen
pikelstruiepekelen
pikerjepiekeren
pikjepekken, pikken
pikjedroaiecenten schieten (spel)
pikjesjitte u (sjoch sjitte)centen schieten (spel)
pikkepikken
piknikkepicknicken
piksjitte u (sjoch sjitte)centen schieten (spel)
pikskraabjeschrapen van pek
pikskrabjeschrapen van pek
piksmite u (sjoch smite)centen schieten (spel)
pileboutsjitte u (sjoch sjitte)pijltjes met een zweep wegslingeren (spel)
piljetoedienen van pillen
pilledraaiepillen draaien
pimeljepiemelen
pimpeljepimpelen
pimperjetintelen
pindeljependelen
pinfiskjeonderzoeken
pingeljepingelen (afdingen; bij voetbal)
pingpongepingpongen, tafeltennissen
pinigjepijnigen
pinkeagjeknipogen
pinkeljeflikkeren, flonkeren, pinkelen (spel), pinkeren (spel)
pinkertsjepinkelen (spel), pinkeren (spel)
pinkhappekoekhappen
pinkjeknipogen, pinkelen (spel), pinkeren (spel)
pinnepinnen
pinsieljepenselen
pipenakdossespelen met pijpesteel
piperdobbeljespelen met pepernoten
piperjepeperen
pipermûsfersydzjeverstoppertje spelen
pipernútsjespelen met pepernoten
pipernútstruiepepernoten strooien (sinterklaas)
pisjepissen, plassen
piuwekieskauwen, peeuwen (zeuren; klagen), peuteren
piuwkjepeeuwen (zeuren; klagen)
pizeljedrenzen, kouten
pjerrefoppen, treiteren
pjukjeprikken
pjukkeprikken
plaatsjedraaieafspelen van grammofoonplaat
plachtsjeprocederen
plafonnearjevoorzien van een plafond
plaggestekke (sjoch stekke)plaggen steken (bodem afschrapen)
plagiearjeplagiëren
plagjeplaggen steken (bodem afschrapen)
plakbesjen (sjoch sjen)bezichtigen van een (stand)plaats
plakbesprekke (sjoch sprekke)plaats bespreken
plakferfange (sjoch fange)plaatsvervangen (waarnemen)
plakferhierezitplaatsen verhuren
plakfine (sjoch fine)plaatsvinden
plakhâlde u (sjoch hâlde)plaats reserveren
plakhawwe (sjoch hawwe)plaatshebben
plakjeboartsjeverstoppertje spelen
plakjekrûpeverstoppertje spelen
plakkeplakken
plaksykje u (sjoch sykje)zoeken naar een plaats of baan
plamuerjeplamuren
planearjeplaneren (varen op eigen boeggolf)
plankedrage u (sjoch drage)dom werk doen, planken dragen
plankesjouwedom werk doen, planken dragen
plankjesileplankzeilen
planksilesurfen
planneplannen
plantsetteuitplanten
plantsjeplanten
plaskjedik schillen, plassen, reinigen met water
plasterjepleisteren (bestrijken met specie)
plastifisearjeplastificeren
platbrâneplatbranden
platdrukkeplatdrukken
platfiterjeneuken
platfoegjevoegen van een muur (plat)
platfuotsjeijsberen (heen en weer lopen), lopen met platvoeten, lopen op sokken of blootvoets
platgoaieplatgooien
platlizze (sjoch lizze)platleggen
platrinne (sjoch rinne)platlopen
platsaaiekeilen
platserjeplassen, ploeteren
platsjeplatdrukken, prakken
platsjesaaiekeilen
platsjitte u (sjoch sjitte)platschieten
platslaan u (sjoch slaan)platslaan
platsmite u (sjoch smite)platgooien
platspuitsjeplatspuiten
platstrike u (sjoch strike)platstrijken
plattraapjeplattrappen
platwâdzjeplattrappen
playbackjeplaybacken
pleagjeplagen
pleatsbesjen u (sjoch sjen)bezichtigen van te koop of te huur staande boerderij
pleatseplaatsen
pleatsfine (sjoch fine)plaatsvinden
pleatshawwe (sjoch hawwe)plaatshebben
pleegjegewoon zijn, plegen
pleisterjepleisteren (bestrijken met specie), voorzien van een pleister
pleitsjepleiten
plestifisearjeplastificeren
pletsjepletten
plezierfiskjesportvissen
plezierjeplezieren
plichtsjegewoon zijn, plegen
pliigjegewoon zijn, plegen
plissearjeplisseren
ploaieplooien
ploechdriuwe (sjoch driuwe)mennen van paarden bij het ploegen
ploegjeploegen
ploeieploegen
ploeterjeploeteren
ploffeploffen
plôkjeplukken
plombaljebadmintonnen
plombearjeplomberen
plomjeplukken
plomkestreakjepluimstrijken, vleien
plomkestrike u (sjoch strike)pluimstrijken, vleien
plomkjeplukken
plompeplompen, plonzen
plomstrike u (sjoch strike)pluimstrijken, vleien
plonderjeplunderen
plugjepluggen
plûmjeplukken
plúskjelangzaam en weinig eten, pluizen
plústerjepluizen
plúzjepluizen
poaiesouteneur zijn, zuipen
poanneaansporen, morrelen, tokkelen (op snaren)
poarjeporren
poatbekapjebesnijden van hoeven
poateljeafmeten, dribbelen, poten (van aardappels), te voet gaan
poatsjepoten
poatsjebaaiepootjebaden
poatsjedraaiebeentje lichten
poatterjepeuteren
poazjepauzeren, toeven
pochepochen
pocheljezwoegen
poddebûkjewaggelen, zwoegen
poedeljemisslaan (bij sport), poedelen
poeiezuipen
poeierjepoederen
poeneaansporen, morrelen, tokkelen (op snaren)
poepepoepen
poepearzjestortregenen
poepertsjedraaieheupwiegen
poepertsjeglide u (sjoch glide)zittend glijden
poepertsjeride u (sjoch ride)zittend glijden
poepertsjesljurkjezittend glijden
poepertsjewippeheupwiegen
poepmangeljestrijken van wasgoed door erop te zitten
poepslaan u (sjoch slaan)spelen van een soort trefbal
poerepeuren
poereriuwe u (sjoch riuwe)rijgen van een peur (vislijn)
poerlefinkjeparlevinken (venten op het water), rondslenteren
poetsepoetsen
poffepochen
pogjekwijnen
pokerjepokeren
polarisearjepolariseren
polderjepolderen
pôlebûkjeuiteenslaan van greppelzoden
pôlebûtseuiteenslaan van greppelzoden
pôledraaiedralen, talmen
politisearjepolitiseren
politoerjeaanbrengen van een afwerklaag, politoeren
pôljemaaien van pollen gras
pôlmeanemaaien van pollen gras
polojepoloën
polospyljepoloën
polskjepolsen
polsspringe (sjoch springe)polsstokspringen
polsstôkheechspringe (sjoch springe)polsstokhoogspringen
polsstôkspringe (sjoch springe)polsstokspringen
polygromearjepolychromeren
polystepolijsten
pompepompen, stompen
ponearjeponeren
pongeljesjokken
ponghâlde (sjoch hâlde)penningmeester zijn
pongjeverdienen (van geld)
ponkjerinne (sjoch rinne)collecteren
ponnyride (sjoch ride)ponyrijden
pookjepoken
poolbiljertepoolbiljarten
popbesjen (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popboartsjespelen met poppen, vertroetelen
popeldrukkeniets uitvoeren, rentenieren, zitten op een stoel (voortdurend)
popeljemompelen, popelen
poperjemompelen, popelen
popheljebaren
pôpjeaftroggelen (iemand kaalplukken)
popkebesjen (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popkeboartsjespelen met poppen, vertroetelen
popkesjen u (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popkjespelen met poppen
poppebesjen u (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
poppeboartsjespelen met poppen, vertroetelen
poppeheineverlenen van kraamhulp
poppelaapjeverstellen van poppenkleren
poppeslokjeop kraamvisite gaan met een drankje erbij
popularisearjepopulariseren
portretskilderjeportretschilderen
portrettearjeportretteren
posearjeposeren
posisjonearjepositioneren
postdatearjepostdateren
posteposten
postueredoen voorkomen, lijken
postuerjedoen voorkomen, lijken
postulearjepostuleren
pot-en-panhimmeljeschoonmaken van potten en pannen
potdekseljeplanken dakpansgewijs bevestigen
potdigeljetollen (spel)
potdikeljetollen (spel)
potfertarrepotverteren
potleadslypjepotlood slijpen
potleadsuteljepotloodventen
potsestelen
potsjepotten
potsjedigeljetollen (spel)
potsjedikeljetollen (spel)
potsjedrinke (sjoch drinke)koffiedrinken met visite
potsjegnuvepottekijken
potsjejudeljeknikkeren (spel)
potsjeklitseknikkeren (spel)
potsjeklovetollen (spel)
potsjeknikkeknikkeren (spel)
potsjemeitsje (sjoch meitsje)grappen maken
potsjepisjeplassen in de pot
potsjesjitte u (sjoch sjitte)knikkeren (spel)
potsjetopjetollen (spel)
potsjitte u (sjoch sjitte)knikkeren (spel)
potskjirjeschuren van metalen potten
potstokekoken van veevoer
pottepotten
pottebakkepottenbakken
praaieaanspreken
prakjeprakken
prakkesearjepiekeren, prakkiseren
prakketinke (sjoch tinke)prakkiseren (prakkezeren)
praktisearjepraktiseren
prangjedrukken, persen
pratepraten, spreken
prealjepralen
preamhaaiehooien met de praam (platbodem)
preamkeskowefietsen (gebrekkig), schaatsen met ongelijke slag, voortduwen van een praam (platbodem)
preamkjevaren met een praam (platbodem)
preamskowefietsen (gebrekkig), schaatsen met ongelijke slag, voortduwen van een praam (platbodem)
prebearjebeproeven
predestinearjepredestineren
predeterminearjepredetermineren (vooraf bepalen)
preekjepreken
prefabrisearjeprefabriceren
preferearjeprefereren
prefigearjeprefigeren (voorzien van een prefix)
prejudisjearjeprejudiciëren (vooruitlopen)
preludearjepreluderen
preökkupearjepreoccuperen
preordinearjepreordineren (vooraf instellen of vaststellen)
preparearjepreparen
presidearjepresideren
presintearjepresenteren
presipitearjeneerslaan, precipiteren
presisearjepreciseren
pressepressen
prestearjepresteren
pretindearjepretenderen
preuvelemintsjeprevelen
preuveljeprevelen
prevalearjeprevaleren
priemkjepriemen
priisjaan u (sjoch jaan)prijsgeven
priiskeatsekaatsen om de prijzen
priissjitte u (sjoch sjitte)prijsschieten
priissjonge u (sjoch sjonge)prijszingen (deelnemen aan een zangconcours)
priissprekke u (sjoch sprekke)deelnemen aan een reciteerwedstrijd
priisútdieleuitreiken van een prijs
priiswinne u (sjoch winne)winnen van een prijs
priizgjeprijzen, roemen
priizjeprijzen
prikeljeprikkelen
prikjelûke u (sjoch lûke)lootjes trekken, strootjes trekken (loten)
prikjestellekrijgertje spelen
prikslydjeie u (sjoch jeie)sleetjerijden (met prikstokken)
priksykje (sjoch sykje)sprokkelen
printsjedrukken, printen
printsjebesjen u (sjoch sjen)plaatjes kijken
printsjekypjeplaatjes kijken
prioritearjeprioriseren
prippeprikken
priuwe proeven
priuwkjeproeven van kleine beetjes
privatisearjeprivatiseren
privilezjearjeprivilegiëren
privilezjiearjeprivilegiëren
proasteproosten
proazjeveel tegelijk eten
probearjeproberen
problematisearjeproblematiseren
produsearjeproduceren
proefdraaieproefdraaien
proeffarre u (sjoch farre)proefvaren
proezjeveel tegelijk eten
profanearjeprofaneren
profesjonalisearjeprofessionaliseren
profetearjeprofeteren
profilearjeprofileren
profitearjeprofiteren
prognostisearjeprognoticeren
programmearjeprogrammeren
projeksjetekenjeprojectietekenen
projektearjeprojecteren
proklamearjeproclameren
prokreëarjevoortplanten
prokurearjeprocureren
prolongearjeprolongeren
promittearjebeloven, toezeggen
promjepruimen
promkjepruimen
prommeljemompelen
promovearjepromoveren
pronkjepronken
pronkride u (sjoch ride)schoonrijden
prononsearjeprononceren
propagearjepropageren
propjeproppen
proponearjeproponeren (voorstellen)
prosedearjeprocederen
prosperearjeprospereren (bloeien)
prostituearjeprostitueren
protestearjeprotesteren
protokollearjeprotocolleren
protsjenaar buiten persen, pruilen
prottemopperen, pruilen
protteljefoeteren, pruttelen
protterroereverjagen van spreeuwen
prouskjetikkertje spelen
proviandearjebunkeren, provianderen (bevoorraden)
provosearjeprovoceren
prulepruilen, stoven
prúljepruilen
prúmkjepruimen
prûmkjepruimen
prústeniezen, proesten
prutseprutsen
prûzeprakken
prykjeprikkelen, prikken, tintelen
pryskjeprijzen (voorzien van een prijs), prijzen
psalmjepsalmzingen
psalmsjonge u (sjoch sjonge)psalmzingen
psychologisearjepsychologiseren
publisearjepubliceren
pûdeagjeuitpuilen
pûdsjeplakketijddodend werk doen, zakjes plakken
pûdzjeuitpuilen
pûleagjeuitpuilen
pûlemûljemompelen
pûlemûlkjemompelen, prevelen
pûlfinkjerondslenteren
pûljedoppen
pûlkjepeuteren, pulken
pûltsjepuntsjepunten van peulen
pûmeljepommelen (zwoegen; klungelen)
pûnjezwaar zijn
púnromjepuinruimen
púnskoppesloffen
punterjepunteren
punteslypjepuntenslijpen
puntlaskjepuntlassen
puntsjeafknippen van punten, geven van een punt, voorzien van een (scherpe) punt
puntsjeslypjepuntenslijpen
pûnzjeponsen
puoljedoppen van bonen
puollemûljemompelen
puollemûlkjemompelen
puonneaansporen, morrelen, tokkelen (op snaren)
puozjemorsen
purearjepureren
purgearjepurgeren
pûssearjepousseren, vooruithelpen
pûsteblazen, puffen
pûsterjetrappen op een orgel
pûstertraapjetrappen op een orgel
putskjeopputten
putteputten
puzeljepuzzelen
pykjesmeren (uit de voeten maken), weglopen
pykjedrilleslootjespringen
pykjesetteslootjespringen
pykjespringe u (sjoch springe)slootjespringen
pyksetteaftroeven, slootjespringen
pylgerjepelgrimeren (pelgrimsreis maken)
pyljeflitsen, pijlsnel schieten
pylk-en-bôgesjitte u (sjoch sjitte)pijl-en-boog schieten
pylkjeflitsen, pieken
pylkjesjitte u (sjoch sjitte)papieren pijltjes door een pijp schieten (spel)
pylkjesykje u (sjoch sykje)pijlen zoeken (spel)
pylksjitte u (sjoch sjitte)pijltjes met een zweep wegslingeren (spel)
pyngpangjeslaan van een klok
pypboartsjeverstoppertje spelen
pypfersideboartsjeverstoppertje spelen
pypfersydzjeverstoppertje spelen
pypkebeskûlboartsjeverstoppertje spelen
pypkeblazeblazen in een pijpje (bij alcoholcontrole)
pypkelizze u (sjoch lizze)draineren
pypkeskûlboartsjeverstoppertje spelen
pypkjepijproken
pypsekjein het nauw drijven, pressen
pypsjespelen met pijpesteel
pypskoftsjepauzeren tijdens werk
pypskûlboartsjeverstoppertje spelen
pypstaltsjegoaiespelen met pijpesteel
pypûleboartsjeverstoppertje spelen
pytskjezwepen

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in P. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

priuwe - proeven

Unregelmjittich tiidwurd
ik priuw
do priuwst
hy priuwt
wy priuwe
ik preau
do preaust
hy preau
wy preauwen (ek preaune(n))
ik haw preaun
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús